Меню
    Публічний договір (оферта) на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів
  1. Головна
    1
  2. Публічний договір (оферта) на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів
    2

Публічний договір (оферта) на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, розміщеного на сайті https://medtehservis.com (далі – Сайт). 
Цей договір є публічним, тобто відповідно до статей 633, 634, 642 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати Товару, доставки Товару, повернення Товару, гарантійні зобов’язання Продавця, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови Договору. Договір вважається укладеним з моменту оформлення замовлення засобами телефонного або електронного зв’язку через Сайт https://medtehservis.com та 100% оплати Покупцем вартості Товару на умовах та в строки згідно рахунка-фактури Продавця на замовлений Товар.

1. Визначення термінів
1.1. Публічна оферта (далі – Оферта, Договір) - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – Договір) на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.2. Акцепт – прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару з переліку розміщеного на Сайті, шляхом оформлення та погодження замовлення, а також оплата Товару в порядку і на умовах передбачених цією Офертою.
1.3. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний (замовлений) Покупцем на Сайті та придбаний дистанційним способом Покупцем у Продавця.
1.4. Покупець – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного законодавства України, та має намір придбати Товар, що розміщений на сайті Продавця. 
1.5. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство Медтехсервіс» (код ЄДРПОУ – 37730206) юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження за адресою: 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, будинок 3.

2. Предмет Договору
2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.
2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата здійснення Покупцем замовлення Товару засобами телефонного або електронного зв’язку розміщеного на Сайті, а також 100 % оплати Покупцем вартості замовленого Товару на умовах та в строки, визначені в рахунку-фактурі на замовлений Товар. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.
2.3. Укладаючи цей Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.  
3. Оформлення Замовлення
3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення через Сайт, або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів на Сайті.
3.2. Продавець має право відмовитися від передачі замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності, або якщо Покупцем не сплачено вартість Товару на умовах та в строки, визначених в рахунку-фактурі Продавця. 
3.3. При оформленні замовлення на Сайті Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:
3.3.1. прізвище, ім'я – Покупець фізична особа або фізична особа-підприємець; найменування (організаційно-правова форма) – Покупець юридична особа;
3.3.2. адреса доставки Товару (у разі доставки Товару за адресою Покупця);
3.3.3. контактний телефон.
3.3.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.
3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в замовленні Покупцем переданого через Сайт, або іншими засобами електронного чи телефонного зв’язку.
3.5. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці Товару через Сайт.
3.6. При оформленні замовлення засобами телефонного зв’язку за контактами, розміщеними на Сайті Продавця, Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти.
3.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення та 100% оплати замовленого Товару, Покупець підтверджує наступне:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (Оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цього Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.


4. Ціна і Доставка Товару
4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на Сайті. Всі ціни на Товари та послуги вказані на Сайті зазначаються в національній валюті України – українській гривні з урахуванням ПДВ.
4.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
4.3. Вартість Товару, що вказана на Сайті Продавця не включає в себе вартість доставки Товару за адресою Покупця.
4.4. Вартість доставки Товару Покупець сплачує самостійно, за відсутності письмових домовленостей із Продавцем, відповідно до діючих тарифів транспортно-експедиторських компаній, що було обрано Покупцем.
4.4.1. За додатковою домовленістю Сторін за цим Договором, а також за окрему плату Продавець може здійснити установку (монтаж), зборку Товару. Продавець має право здійснювати установку (монтаж), зборку Товару за допомогою третіх осіб, при цьому Продавець несе відповідальність за якість та результат робіт, які виконуються такими третіми особами.
4.5. Продавець може надати інформацію щодо орієнтовної вартості доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення засобами телефонного зв’язку за контактами, зазначеними на Сайті Продавця.
4.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок. Виконання Продавцем своїх зобов’язань щодо поставки Товару в строки, визначені рахунку-фактурі на замовлений Товар, починається з наступного дня за днем 100% оплати замовленого Товару. 
4.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються у спосіб, що не заборонено законодавством України.
4.8. У разі доставки Товару транспортно-експедиторською компанією, Покупець зобов’язаний у присутності представника транспортно-експедиторської компанії перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).
4.9. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.
4.10. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту його 100% оплати, а та ризик випадкової втрати та пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставці Товару від Продавця за його адресою, чи під час передачі Продавцем Товару транспортно-експедиторській компанії обраної Покупцем.

5. Права ті обов’язки Сторін
5.1. Продавець зобов’язаний:
5.1.1. Передати Покупцеві Товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.
5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання замовлення Покупця.
5.2. Продавець має право:
5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на Сайті. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
5.3. Покупець зобов'язується:
5.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися з його змістом, умовами, цінами, запропонованими Продавцем на Сайті.
5.3.2. На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

6. Повернення Товару та гарантійні зобов’язання
6.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі-продажу. Повернення Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.
6.2. Повернення Покупцеві вартості Товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України.
6.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.
6.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем не відшкодовуються витрати Покупця щодо повернення Товару.
6.5. Умови гарантійного строку Товару та строку служби Товару не розповсюджуються на Товар, монтаж (установка) та/або збірка, ремонт (усунення недоліків) якого здійснюється самостійно Покупцем або третіми особами за виключенням третіх осіб, залучених Продавцем згідно п. 4.4.1. цього Договору. Умови гарантійного строку Товару та строку служби Товару не розповсюджуються на Товар, умови експлуатації та/або транспортуванням, та/або збереження якого були порушені транспортно-експедиторською компанією та/або Покупцем.
6.5.1.Продавець не несе відповідальність за погіршення функціональності Товару, у випадку якщо причиною такого погіршення є неналежна установка (монтаж) Товару та/або невідповідність приміщення, у якому здійснено установка (монтаж) Товару, відповідним стандартам та нормам.
6.6. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та безпосереднього доступу до такого Товару.
6.7. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.
6.8. Покупець не має права відмовитися від Товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений Товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що Товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів Товару та інших характеристик, що вказані на Сайті.
6.9. Повернення Товару, у випадках та на умовах, передбачених законодавством України та цим Договором, здійснюється Покупцем за адресою Продавця, вказаною на Сайті.

7. Відповідальність
7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.
7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.
7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8. Конфіденційність і захист персональних даних.
8.1. Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації або оформленні замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

9. Інші умови
9.1. Цей Договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Також зміни до цього Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Адреса та реквізити продавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю         
«Підприємство Медтехсервіс»
04136, м. Київ, а/с 51 (для листування)
вул. Північно-Сирецька,3 (юрид. та факт. адреса)
IBAN: UA493052990000026001015021872
в АТ КБ «Приватбанк»
код ЄДРПОУ 37730206
тел./факс (067) 462 36 00
e-mail: medtehservis@ukr.net